1550nm脉冲激光器
特性

高峰值功率1W,高光电转换效率

应用

空间光通信,激光雷达,光纤传感

产品咨询
详细信息

                                                            1550nm脉冲激光器

四川梓冠1550脉冲激光器是一款MOPA型脉冲激光器,种子源半导体激光器经过AOM调制后,经脉冲EDFA放大,可实现脉冲宽度,重复频率调节。内部采用稳定成熟的硬件驱动电路,主放大器部分采用专有技术和高稳定的器件保证其放大信号稳定,可靠,高峰值功率输出。返回列表
为您推荐